Společnost VZP ČR TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Janem Vencelem | EkonTech.cz


Společnost VZP ČR TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Janem Vencelem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 14:51

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Jan Vencel

Společnost: VZP ČR

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VUT Fakulta informačních technologií – obor Informační technologie, VUT Fakulta podnikatelská – obor Informační management

Doba od dokončení studia: 1 rok (dokončeno 2019)

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Co se týče známek, tak jsem byl průměrný student. Nikdy jsem nedosáhl na prospěchové stipendium ani to nebylo mým cílem. Cílem naopak bylo splnit všechny povinnosti u jednotlivých předmětů a zdokonalovat se v oblastech, které jsou pro mě zajímavé. To se mi dařilo.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Asi bych se zařadil do úrovně B1 – Pokročilý. Dorozumím se v běžných životních situacích a mohu volně diskutovat o tématech, která jsou mi známá. Rozumím naprosté většině psaného textu. S angličtinou přicházím do kontaktu téměř denně již od základní školy. Mimo školní hodiny se angličtinu učím i mimovolně z různých technických textů nebo výukových i volnočasových internetových videí.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, obory zaměřené na počítače jsem si vybral záměrně s tou vyhlídkou, že bych se jim chtěl věnovat i ve své praxi. Během studia jsem nijak výrazně nezměnil svoje zaměření, a navíc získal i přehled z jiných odvětví jako jsou ekonomika a management.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Vím o sobě, že nemám vlohy potřebné pro samostatné podnikání a tím pádem jsem k tomu nikdy netíhnul. Líbí se mi jistoty a výhody, které mi nabízí zaměstnanecký poměr. Například jistota stabilního příjmu v době ekonomického rozkvětu, jistota pracovní doby a stálého přísunu pracovních úkolů, které jsou stále podobného druhu.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem nebyl na žádný úvazek zaměstnán. Soustředil jsem se v první řadě na úspěšné dokončení studia a zároveň jsem se chtěl rozvíjet v mých volnočasových, především sportovních, aktivitách. Za to, že mi toto bylo umožněno patří velký dík mým rodičům.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekával jsem hrubou nástupní mzdu od 25 do 30 tisíc Kč. Mzdu jsem odvodil tak, že jsem porovnal aktuální průměrnou měsíční mzdu s průměrnou měsíční mzdou IT pracovníků s přihlédnutím k tomu, že se jedná o nástupní mzdu. Při nástupu mě VZP příjemně překvapila.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, VZP  jsem měl vyhlídnutou už v posledních dvou letech studia, a to díky kontaktům člena rodiny, který je též jejím zaměstnancem. Kdybych tuto možnost neměl, určitě bych využil prostředky webové aplikace Jobote, kterou používá i VZP. Žijeme v době sociálních sítí, a proto si myslím, že je vhodné, aby se firmy při náboru zaměstnanců v této oblasti rozvíjeli.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Do školní emailové schránky mi chodily nabídky na různé pracovní pozice spojené s mým studijním oborem. Já měl ale zaměstnavatele vyhlídnutého už v posledních dvou letech studia, a to díky kontaktům člena rodiny, který je též jeho zaměstnancem.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zajímaly mě akce, na kterých byla možnost osobního kontaktu se zástupcem firmy, popř. jejím zaměstnancem, k získání osobních zkušeností, rad a doporučení týkajících se konkrétních činností ve firmě. Zkrátka to, co nebylo možné dohledat na internetových stránkách firmy. Myslím, že tyto akce jsou pro studenty přínosné z toho důvodu, že osobní kontakt a reálná zkušenost jsou lepší než nějaký inzerát nebo náborový článek na stránkách firmy.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne, VZP má firemní pobočku v místě bydliště, tudíž nemusím nikam dojíždět. Cesta z domu do kanceláře je pro mě každodenní příjemnou procházkou, která trvá 25 minut. Jedná se mimochodem o jeden z důvodů, proč jsem si vybral tohoto zaměstnavatele.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Jak jsem již zmínil VZP má firemní pobočku v místě bydliště, tudíž nemusím nikam dojíždět. Cesta trvá 25 minut pěšky. Po zkušenostech s každodenním dojížděním do školy bych nechtěl denně dojíždět do zaměstnání. V případě, že by zaměstnavatel neměl pobočku v místě bydliště, bych se asi přestěhoval do města s pobočkou. Maximální snesitelná doba jednosměrné cesty do práce je pro mě okolo 45 min.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na pracovní stáži ani na studijním pobytu jsem doposud nebyl. Cesty do zahraničí preferuji v rámci dovolené.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20%

Pověst a image firmy: 30%

Pracovní náplň: 20%

Lidé a kultura ve firmě: 30%

30 procent jsem dal možnosti Lidé a kultura ve firmě, protože si myslím, že právě lidé a prostředí ve kterém pracuji nejvíce ovlivňuje můj výkon a kvalitu odvedené práce. 20 procent pro Pracovní náplň, protože pokud je to práce v mém oboru a má to pro firmu nějaký smysl, tak mně je celkem jedno o co se jedná. Pokud to neumím, nemám problém si to dostudovat. 30 pak Pověst a image firmy, která je pro mě důležitá o odvíjí se od ní v podstatě body 1 a 4. 20 procent jsem dal Odměňování a možnost růstu ve firmě, protože pokud jsou na dobré úrovni body 2 a 4, tak jsou zajištěny příjemné a perspektivní pracovní podmínky a tím pádem i z dlouhodobého hlediska bod 1.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, a to přehledně nejen na svých webových stránkách.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, VZP má definovány centrální priority v oblasti společenské zodpovědnosti dostupné na webových stránkách. Pro zaměstnance jsou přístupné čtyři základní prvky firemní kultury.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím si, že právě lidé a prostředí ve kterém pracuji nejvíce ovlivňuje můj výkon a kvalitu odvedené práce. Mé zkušenosti jsou takové, že zaměstnanci se k sobě chovají přátelsky a profesionálně, a to nejen na stejné úrovni, ale i ve vztahu podřízený – nadřízený. Příjemné bylo zjištění, že i na jiné, než domovské pobočce mě kolegové s úsměvem pozdraví, i když se neznáme. Toto jsou skutečnosti, které musí nově příchozí kolegy pozitivně ovlivnit.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Určitě ne.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Žijeme v době sociálních sítí, a proto si myslím, že je vhodné až nutné, aby se firmy při prezentaci v této oblasti rozvíjeli. VZP je na nejrůznějších sociálních sítích velmi aktivní a podle mě je to velmi účinný způsob, jak se dostat lidem nejen do podvědomí, ale i distribuovat mezi zákazníky důležité informace a aktuality. Obzvláště to oceníme v časech jako je tento.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Co se týče komunikace s personálním úsekem a mým nadřízeným, tak tam je komunikace osobní a personalizovaná, což je pro mě důležité. Obecně si myslím, že tento druh komunikace je přínosné pro obě strany udržovat na přátelské a osobní úrovni.