Známe finalistky Miss Studentka České republiky! | EkonTech.cz


Známe finalistky Miss Studentka České republiky!

Freetime / miss studentka
16. 2. 2014 - 22:02

Internetové hlasování u konce a casting za námi. Výsledkem je 12 finalistek připravených 1. března bojovat o titul miss českého studenstva. Co můžete od finálového večera čekat? To vám přiblíží reportáž z castingu.

 

Letošní semifinále neboli casting soutěže Miss Studentka konané v Theatro Music Clubu, z kterého do finále postoupilo celkem 12 dívek, se neslo především v duchu sepětí krásy, umu a zdravého sebevědomí. Celkem třicet pět postoupivších studentek z více než šesti set přihlášených do lokálních kol a zároveň postoupivších do národního kola tak pro porotu představovalo těžké rozhodování. Porotci, kterých bylo celkem osm, byli nejen oslněni krásou semifinalistek, ale nezřídka i překvapeni množstvím zkušeností, rozličných zálib a vznosných snů. Dívky do Prahy přijely z celé České republiky a s nimi i jejich rodiče a přátelé, k nimž porota často slyšela z úst krásek slova poděkování za to, že jen díky nim mohly dojít tak daleko. Soutěže se účastnily i tři dívky narozené v Rusku, na Ukrajině a v Kazachstánu studující v naší zemi.

Přípravy na samotný večer začaly již od brzkých sobotních hodin. Semifinalistky pak dorazily s několikahodinovým předstihem, aby se mohly připravit na klání ve třech disciplínách. Byly rozdány instrukce a vyřešily se technické záležitosti ke zkušebnímu nástupu. S blížící se sedmou hodinou večerní začala být cítit mezi slečnami nervozita, některé dívky se nebály přiznat, že jsou trémistky, jiné naopak byly na podobné akce zvyklé. Několik minut po sedmé, kdy se do prostor Theatro Clubu nahrnuli lidé, zahájil moderátor semifinále.

Prvním úkolem, který byl také časově nejnáročnější, bylo se prezentovat porotě a odpovědět na její otázky. Je nutno říci, že každá dívka byla něčím výjimečná a porotcům bylo již po první disciplíně jasné, že rozhodování o finalistkách bude Sophiina volba. Každý porotce mohl za každou disciplínu udělit jeden až pět bodů. Velké překvapení byla pro porotu prezentace dívky č. 2, Nikoly Hirkové, která předvedla bezchybný mluvený projev, v němž se nebála zmínit jak svá pozitiva, tak negativa. Jak sama řekla, chce především všem ženám ukázat, že nemají řešit, jestli mají velikost S nebo L, krátké nebo dlouhé husté vlasy, neboť každá žena je krásná, a když něčeho chcete dosáhnout, tak to prostě zkuste. Loňská výherkyně České Miss Gabriela Kratochvílová pak třeba v případě délky vlasů potvrzuje její slova. Za prezentaci, která vynikala svou nefrázovitostí a osobitostí, si dívka odnesla od poroty vysoké bodové ohodnocení, ve většině případů plný počet a někdy i s vykřičníkem. Během prezentací porota slyšela různé sny od přání plavat s delfíny přes možnost zpívat s Lucií Bílou až po práci v porodnici. Dívka s č. 29, Kristina Gombošová, řekla, že největší strach má ve svém životě z toho, že by mohla spadnout na zem. Možná se slečna inspirovala u jednoho z řeckých klasiků, který odpovídal dívce na otázku, proč hledí vzhůru a nedívá se na zem, když v důsledku tohoto může snadno spadnout do jámy. Odpověděl, že tam spadnout může, ale mnozí jiní ani nemohou, protože tam již žijí. V tomto duchu pak mluvily i mnohé další účastnice semifinále. Porota se dozvěděla ve dvou případech, že na východ od našich hranic není nic výstředního, když dívka jezdí rallye. Slečna s č. 13, Veronika Mráčková, by ráda pracovala ve veterinární ordinaci, proto od poroty dostala otázku, jestli ví, co bylo dříve. Slepice nebo vejce? Podobnou otázkou se podařilo uvést do rozpaků semifinalistku, studentku informatiky, která odpovídala na otázku, kolik bitů má trilobit. Dívka s č. 34, Irina Gamaley, odpověděla na otázku, zdali by se chtěla vrátit zpět do Kazachstánu, záporně. Dívka s č. 18, Gabriela Cirmonová, porotu oslovila svým vřelým vztahem k dětem, kdy chodí pomáhat i do dětského domova. Mnoho dívek se věnuje tanci na profesionální úrovni, zpěvu i psaní básní.  Porota tak byla po první disciplíně příjemně překvapena.

Druhá třetina, jak nezapomněl připomenout podobnost hokeji moderátor, pak byla slastí pro oči. Dívky se předvedly v plavkách. Hodnocení nebylo opět nic jednoduchého, neboť příroda je dokonalá a každé dívce, jak by řekl teoretik, bylo dáno v jednotlivých partiích v dokonalém poměru ke stavbě jejího těla. Porota také samozřejmě hodnotila držení těla a chůzi. Co se týče komentáře, nejvýmluvnější jsou v této i v třetí disciplíně, jíž byla přehlídka ve večerních šatech, fotografie.  Fotografové pořídili celkem přes 1300 snímků a několik z nich naleznete i zde, ale úplně všechny na Facebooku Miss Studentka (https://www.facebook.com/MissStudentka.cz?ref=hl). Porota tak po dlouhé poradě a sečtení bodů přidělených jednotlivými porotci během disciplín vyhlásila 12 finalistek.

 

Seznam postupujících soutěžících:

Nikola Braxatorisová – Technická univerzita v Liberci

Gabriela Cirmonová – ŠKODA AUTO Vysoká škola

Dominika Fišerová - Univerzita Palackého v Olomouci

Marie Frantlová – České vysoké učení technické v Praze

Lucie Holubová – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Veronika Bacíková – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Dina Deeva – České vysoké učení technické v Praze

Renata Švubová – Univerzita Hradec Králové

Kristýna Gombošová – Ostravská univerzita v Ostravě

Monika Vohnoutová – Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

Zuzana Škůrková – Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

Adéla Popeláková – Univerzita Jana Amose Komenského Praha