Rozhovor: Zuzana Lovíšková - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Zuzana Lovíšková - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 9:23

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Zuzana Lovíšková

Pracovní pozice: Advokátní koncipientka, Brož, Sokol & Novák

Vystudovaná VŠ: Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

 

1.       Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Pokud bych měla ohodnotit sama sebe jako studentku, myslím, že jsem ke studiu přistupovala celkem zodpovědně a s potřebnou pečlivostí.  
 

2.       Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Anglicky jsem v posledním ročníku mluvila velmi dobře; rok předtím jsem absolvovala roční studijní pobyt v zahraniční s anglickým programem. Anglicky jsem se však naučila již na střední škole. 
 

3.       Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano. Již za studií jsem věděla, že bych se právu chtěla věnovat i nadále a ze všech právních oborů mě začalo zajímat právě trestní právo. 
 

4.       Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Na vysoké škole jsem ještě nevěděla, jaký konkrétní typ práce chci vykonávat, ale věděla jsem, že bude mít souvislost s právem, a že budu alespoň zpočátku pracovat v zaměstnaneckém poměru. Ve vztahu k mému současnému zaměstnání je práce v zaměstnaneckém poměru předpokladem pro výkon práce advokáta v budoucnu. 

 

5.       Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem pracovala jako právní asistentka ve dvou advokátních kancelářích. Moji zaměstnavatelé chápali, že priorita je studium, a tudíž jsem neměla problém skloubit obojí. 
 

6.       Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

25-30 tis. Kč měsíčně. Během studií jsem pracovala, a od bývalých kolegů koncipientů jsem věděla, v jakém rozmezí se nástupní plat pohybuje.  V praxi jsem však zjistila, že výše nástupního platu se liší v závislosti na velikosti a zaměření konkrétní advokátní kanceláře.  
 

7.       Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele jsem přes sociální síť nekontaktovala. Takovou možnost bych v posledním ročníku vysoké školy zřejmě ani nevyužila.  
 

8.       Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Nabídky zaměstnání jsem získávala zejména ze stránek konkrétního zaměstnavatele a dále z portálu juristic.cz. O mém současném zaměstnavateli existovalo mezi studenty obecné povědomí, bližší informace jsem však získala z jeho internetových stránek.  
 

9.       Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Účastnila jsem se zejména zájmových přednášek pořádaných studentskými spolky, pracovních veletrhů a různých společenských akcí. Obecně považuji akce pro studenty za velmi přínosné, kvalita jednotlivých přednášek pořádaných studentskými spolky v období mého studia byla však různá. Pokud se jednalo o pracovní veletrhy, umožňovaly nám studentům především zjistit, jaké požadavky na nás může mít budoucí potenciální zaměstnavatel bez toho, abychom se museli rovnou účastnit pracovního pohovoru. Pomáhaly nám tedy zejména zjistit, zda by nám práce v konkrétní společnosti, a to dle informací zjištěných na veletrhu, skutečně vyhovovala.      
 

10.   Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna
1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů
1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí
1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování
1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe
1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu +
neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu
1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem
1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly
1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností
1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role
1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu 
 

11.   Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Do Prahy jsem se z rodného města nepřestěhovala kvůli práci, ale za studiem. Po jeho ukončení jsem již v Praze zůstala.
 

12.   Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

15 minut. Snesitelné maximum by bylo 30 minut. 

 

13.   Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Určitě ano. Stáž v zahraničí by byla pro mne přínosná zejména s ohledem na možnost zdokonalení se v cizích jazycích, naučení se novým pracovním postupům, a nabídla by možnost práce v multikulturním prostředí.
 

14.   Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě    25 %

Pověst a image firmy    20 %

Pracovní náplň   30 %

Lidé a kultura ve firmě    25 %