Jak na krizi kariérně vydělat? | EkonTech.cz


Jak na krizi kariérně vydělat?

Kariéra / veletrhABSOLVENTI.cz
28. 1. 2021 - 7:00

Začátkem prosince loňského roku, konkrétně 9.12. 2020, proběhla online HR konference na téma “Jak na krizi kariérně vydělat?”. Jednotliví účastníci konference měli prostor pro představení společnosti ve které působí a nastínění kariérních možností, které budoucím uchazečům nabízí. Závěrem proběhla panelová diskuze obsahující rady pro ty, kteří se v dohledné době sami stanou uchazeči.

Účastníky konference byli, za firmu L’Oréal David Dvořák,Talent Acquisition Manager, a Jan Pištěk, Product Manager. Za společnost Microsoft Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů za Českou republiku a Slovensko. Ze společnosti E.ON se připojili Zuzana Pánková, Vedoucí Employer Branding a Recruitment, a Vladimír Vácha, Head of Administrative and central network activities a mluvčí společnosti. A v neposlední řadě za firmu Alza.cz Martina Brixí, HR Business Partner Sales&Purchasing, Import, PrivateLabels, Marketplace. Následující řádky vás provedou základními body zmíněné panelové diskuze. 

První otázky diskuze se zabývaly tématem trainee programů a pozic pro studenty nebo absolventy v roce 2021- kolik takovýchto pozic bude k dispozici a zda bude obtížné se o ně ucházet. Všichni účastníci se shodli, že pozic nebude malé množství (odhadem hned několik desítek) a bohužel bude opravdu těžké se na ně dostat, i díky aktuální situaci na pracovním trhu, kdy konkurence na jednu pozici je mnohonásobně větší. Ovšem v diskuzi převládal názor, že opravdu šikovný a hlavně připravený uchazeč si své místo nalezne vždy. 

Další otázky byly zacíleny na téma přípravy na pohovor a výběrové řízení. Zde se opět zástupci společností shodli na klíčovém bodě, kterým je opravdová znalost společnosti a pozice, kam se uchazeč hlásí. Bohužel, i když se tento bod zdá jako naprostá samozřejmost, často tomu tak není. Nezřídka kandidáti přichází k pohovoru naprosto nepřipravení na jakékoliv otázky, bez základních znalostí o společnosti či byznyse nebo absolutně nemají tušení, jakou má požadovaná pozice pracovní náplň. Takový uchazeč okamžitě u personalistů ztrácí na váze. Samozřejmostí pro uchazeče zejména na technické pozice jsou stále tzv. hard skills. 

V diskuzi několikrát zaznělo také slovo motivace a schopnost se učit, jakožto důležitý ukazatel vhodného kandidáta. Zejména motivace je pak velmi důležitá, protože personalistovi napoví, zda o pozici opravdu stojíte, a dokonce jestli o ní uvažujete v dlouhodobém měřítku.

Diskuze se také věnovala důležitému, dalo by se říci až charakterovému rysu uchazečů, pokoře. Personalisté radí, aby zejména absolventi nevstupovali do zaměstnání s pocitem, že je škola vše naučila a zaměstnání jim již nemá co dát. Vždyť vysoká škola dává studentům pouze teoretické znalosti, které jsou, ať chceme nebo ne, méněcenné než praxe! 

Trochu rozpor v tvrzeních pak proběhl u zástupců společnosti L’Oréal a Alza.cz. David Dvořák, Talent Acquisition Manager ze společnosti L’Oréal, vyzval studenty a absolventy, aby se nebáli opustit vystudovaný obor v případě, že nachází smysl v jiném oboru, což David také podpořil svou vlastní zkušeností. S tímto tvrzením byl v podstatě v přímém rozporu názor Martiny Brixí, HR Business Partner Sales&Purchasing ze společnosti Alza.cz, která naopak vybízí studenty, aby se věnovali tomu, co studují. 

A jak tedy na aktuální situaci kariérně vydělat? Co si vybudovat? A jak aktivně využít tento čas? To byly další otázky diskuze, ve které opět panovala shoda názorů, že je především důležité naučit se pracovat s daty, třídit je a osvojit si je v rámci běžného fungování. 

David Dvořák vypíchl: “Intuitivní používání dat pro vaši argumentaci, která může pomoci pozici, na kterou se hlásíte.”“Práce s daty je extrémně důležitá. Umět data roztřídit, zorientovat se v nich a hlavně je použít v praxi je důležitou dovedností. V Microsoftu totiž téměř všechny rozhodnut děláme na základě dat, napříč všemi odděleními,” doplňuje Klára Žižková.

Také se účastníci shodli, že je nyní ideální čas na seberozvoj, a to zejména vašich silných stránek, které je třeba si v prvé řadě uvědomit, poté je rozvíjet dále a pracovat s nimi.  “Člověk by měl být sebevědomý, měl by sám sobě věřil a aby věřil, že ty znalosti, které potřebuje pro to, co chce dělat, skutečně má. A pokud je nemá, bude usilovat o to, aby je získal,” tak motivoval diváky Vladimír Vácha. Na závěr ještě dodal praktickou radu pro hodiny těsně před výběrovým řízením: “Dobře se vyspěte, večer snězte něco dobrého (ne moc, abyste neměli těžký žaludek), ráno vstaňte pravou nohou, zazpívejte si písničku a běžte na výběrko s vědomím toho, že jste ten nejlepší uchazeč, který na něj ten den jde. A že uspějete a práci získáte.”

Dalším praktickým tipem přispěla i Martina Brixí: “Otázka: Co si mám doplnit/připravit na příště? směřovaná na HRistu nebo recruitera je dotazem, který každý náborář rád uslyší a který dokazuje kandidátovu touhu uspět.”

Závěrem pak všichni účastníci měli uvést jednu klíčovou kompetenci ideálního uchazeče. Zde, mimo již uvedené, padala slova jako sebevědomí, schopnost dotahovat věci do konce, týmová práce, schopnost naslouchat nebo třeba komunikace. Obecně se tedy dá říci, že jsou to právě soft skills, které jsou nyní pro personalisty klíčovými ukazateli vhodného uchazeče.